Aktualności

 • 24.06.2015

  Szanowni Państwo,
  Z końcem czerwca kończymy realizację projektu pn. "Proekologiczne rozwiązania w budownictwie" - umożliwił on 120 osobom rekrutującym się z 62 przedsiębiorstw podniesienie poziomu kwalifikacji w ramach takich szkoleń jak "Fotowoltaika”, „Kolektory słoneczne”, „Pompy ciepła” i „Rekuperacja”.
  Dziękujemy kadrze projektu za realizację zadań oraz uczestnikom za uczestnictwo w projekcie! Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkoleń przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy!

 • 15.05.2015

  Z radością informujemy, iż zakończyliśmy cykl szkoleń w projekcie „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”.

  7 maja 20 uczestników projektu zakończyło szkolenia z zakresu dostosowania uprawnień zawodowych: „Uprawnienia SEP: Grupa 1 Urządzenia i instalacje elektryczne” oraz „Uprawnienia SEP: Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe”. Uwieńczeniem udziału w szkoleniu był egzamin wewnętrzny oraz zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną.
  Serdecznie gratulujemy pozytywnych wyników!

 • 16.04.2015

  W miesiącu marcu i kwietniu kolejna grupa zakończyła szkolenia zawodowe z zakresu dostosowania uprawnień zawodowych.

  Celem szkolenia „Uprawnienia SEP: Grupa 1 Urządzenia i instalacje elektryczne” oraz „Uprawnienia SEP: Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe” było nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych oraz gazowych, jak również nabycie uprawnień z zakresu SEP Grupa 1 oraz Grupa 3.

 • 30.03.2015

  Zakończyliśmy realizację szkoleń instalatorskich!

  W ramach projektu „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” w miesiącu lutym zakończyliśmy realizację szkoleń instalatorskich z zakresu Fotowoltaiki, Kolektorów słonecznych, Pomp ciepła i Rekuperacji.

  Łącznie w ramach projektu zrealizowano 16 grup szkoleniowych, po 4 grupy w ramach każdego bloku tematycznego.

  Pracownikom i przedsiębiorcom życzymy sukcesów w wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.

 • 28.02.2015

  Za nami kolejne szkolenia instalatorskie!
  W ramach projektu „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” (woj. dolnośląskie) w miesiącu styczniu i lutym zrealizowaliśmy 6 grup szkoleniowych. Dzięki warsztatom realizowanym w ramach projektu uczestnicy zostali przygotowani do samodzielnego i kompleksowego montażu proekologicznych instalacji, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy rekuperatory.

 • 22.12.2014

  Szanowni Państwo,
  w związku z przerwą świąteczną i urlopem personelu projektu biuro projektu będzie nieczynne od 22.12.2014 r. do 05.01.2015 r.

 • 12.12.2014

  Szanowni Państwo,
  W dniu 12.12.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której zadaniem była analiza dokumentów zgłoszeniowych złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”. Komisja zakwalifikowała osoby zainteresowane do udziału w w/w projekcie. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej znajdują się TUTAJ.

 • 27.11.2015

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, iż zmianie uległ tekst jednolity Regulaminu Projektu. Szczegółowy zakres zmian oraz Regulamin Projektu obowiązujący od dnia 27.11.2014 r. znajduje się w zakładce Do pobrania.

 • 15.11.2014

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, iż zmianie uległ wzór Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( dz. u. z 2010 r. nr 53, poz. 311) stanowiący zał. nr 3 do Regulaminu projektu. Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce Do pobrania.

 • 01.11.2014

  Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy II turę rekrutacji uczestników do udziału w projekcie „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”. Serdecznie zapraszamy kadry mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej do składania dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych w zakładce Do pobrania.

 • 01.11.2014

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, iż zmianie uległ tekst jednolity Regulaminu Projektu. Szczegółowy zakres zmian oraz Regulamin Projektu obowiązujący od dnia 01.11.2014 r. znajduje się w zakładce Do pobrania.

 • 31.10.2015

  Szanowni Państwo,
  W dniu 31.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, której zadaniem była analiza dokumentów zgłoszeniowych złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”. Komisja zakwalifikowała osoby zainteresowane do udziału w w/w projekcie. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej znajdują się TUTAJ.

 • 31.10.2014

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada zmienia się adres biura projektu pt. „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”. Aktualny adres naszej siedziby to:
  Ul. Kaszubska 15/90
  50-214 Wrocław

 • 17.09.2014

  Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”. Serdecznie zapraszamy kadry mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej do składania dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych w zakładce Do pobrania.

 • 01.09.2014

  Z przyjemnością informujemy, że 01.09.2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt: „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce: O projekcie .