• WYNIKI PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ
POBIERZ

Dokumenty do pobrania

 • Zestawienie wyników prac Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.12.2014r.
POBIERZ
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- rozporządzenie KE nr 14072013 (obowiązuje od 15.11.2014r.)
POBIERZ
 • Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu
POBIERZ
 • REGULAMIN PROJEKTU
POBIERZ
 • Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
POBIERZ
 • Załącznik 2 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
POBIERZ
 • Załącznik 3 – Formularz informacji
POBIERZ
 • Załącznik 4 – Wzór umowy o świadczeniu usług szkoleniowych
POBIERZ
 • Załącznik 5 – Deklaracja uczestnictwa
POBIERZ
 • Załącznik 6 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium tzw. jednego przedsiębiorstwa
POBIERZ
 • Załącznik 7 – Oświadczenie dotyczące połączenia/przejęcia/podziału przedsiębiorstwa
POBIERZ
 • Instrukcja dotycząca zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MMŚP
POBIERZ
 • Informacja przy uzupełnianiu formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
POBIERZ

Dokumenty nieaktualne

 • Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu z dnia 08.04.2014
POBIERZ
 • Załącznik 4 – Wzór umowy o świadczeniu usług szkoleniowych
POBIERZ
 • Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu z dnia 15.11.2014
POBIERZ
 • REGULAMIN PROJEKTU Z DNIA 15.11.2014
POBIERZ
 • Załącznik 3 – Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( dz. u. z 2010 r. nr 53, poz. 311)
POBIERZ
 • REGULAMIN PROJEKTU
POBIERZ