O PROJEKCIE

Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, Biuro Projektu we Wrocławiu realizuje projekt:


„Proekologiczne rozwiązania w budownictwie”

w ramach
Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Podziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw.

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych

OBSZAR REALIZACJI

Projekt skierowany jest do kadr mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

OKRES REALIZACJI

Projekt „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” realizowany jest od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” jest podniesienie poziomu kwalifikacji kadr 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej z terenu województwa dolnośląskiego dla grupy 120 osób (10K, 110M), rekrutujących się z tych firm do 30.06.2015 r.

GRUPA DOCELOWA

Kadry 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego i jednocześnie działających w branży budowlanej, tj. 120 osób (10K, 110M) pracowników i przedsiębiorców (wg Kodeksu Pracy) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

DZIAŁANIA I TEMATYKA SZKOLEŃ

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące BEZPŁATNE szkolenia:

I. SZKOLENIA INSTALATORSKIE

    1.      FOTOWOLTAIKA (4 gr. x śr. 10 osób x 40h, w tym 24h warsztatów)

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Zakres szkolenia:

 • Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych
 • Rodzaje systemów fotowoltaicznych
 • Kompatybilność elektro-magnetyczna systemów PV
 • Magazynowanie energii elektrycznej
 • Instalacja, monitorowanie i obsługa systemów fotowoltaicznych

     2.      KOLEKTORY SŁONECZNE (4 gr. x śr. 10 osób x 40h, w tym 24h warsztatów)

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji kolektorów.

Zakres szkolenia:

 • Rodzaje kolektorów, ich budowa i zasada działania
 • Dobór i obliczanie kolektorów na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO
 • Instalacja solarna
 • Montaż kolektorów rurowych i płaskich
 • Praca  na wysokości

     3.      POMPY CIEPŁA (4 gr. x śr. 10 osób x 40h, w tym 24h warsztatów)

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji pomp ciepła.

Zakres szkolenia:

 • Budowa i zasady działania pomp ciepła
 • Rodzaje pomp ciepła
 • Dobór i obliczanie pomp na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO
 • Montaż pomp
 • Wykonanie instalacji, próby i odbiór

     4.      REKUPERACJA (4 gr. x śr. 10 osób x 40h, w tym 24h warsztatów)

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji rekuperatorów.

Zakres szkolenia:

 • Budownictwo energooszczędne  a wentylacja
 • Zasada działania rekuperacji
 • Wymienniki ciepła/centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
 • Instalacja oparta na systemach ze stalowych rur spiro i systemach dystrybucji powietrza kanałami polietylenowymi

 

 II. DOSTOSOWANIE UPRAWNIEŃ - Szkolenia wg potrzeb(kursy zewnętrzne w formie podzlecenia)

 • cel: dostosowanie uprawnień uczestników projektu do wymogów kompleksowego montażu instalacji proekologicznych.
 • zakres: szkolenia zawodowe, zakończone egzaminem, umożliwiające nabycie nowych uprawnień technicznych, niezbędnych do montażu instalacji proekologicznych.

Przykładowy katalog szkoleń zawodowych wg potrzeb w projekcie:

 1. Uprawnienia SEP: Grupa 1 Urządzenia i instalacje elektryczne, Grupa 2 Urządzenia, instalacje
   i sieci cieplne oraz inne urządzenia energetyczne, Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe – szkolenia pełne - około 40-100 godzin + egzamin,
 2. Uprawnienia SEP: Grupa 1 Urządzenia i instalacje elektryczne, Grupa 2 Urządzenia, instalacje   i sieci cieplne oraz inne urządzenia energetyczne, Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe – szkolenia skrócone - około 8 godzin + egzamin,
 3. Spawanie różnymi metodami.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu budownictwa ekologicznego
 • Nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych z zakresu instalacji ogniw fotowolaticznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i rekuperatorów
 • Dostosowanie uprawnień do wymogów kompleksowego montażu instalacji proekologicznych